Späť do obchodu

Registrácia

Cenník

POLOŽKA NEMECKÁ - MLYNČOK NEMECKÁ - ŠALKOVÁ
Raft Rob Fin Hobit | max. 7 osôb 90€ 100€
Raft Rob Fin Hobit | max. 8 osôb 100€ 110€
Kanoe RIO XL | max. 3+1 osoby 55 € 65 €
Kanoe RIO L | max. 3 osoby 55€ 65€
Kanoe RIO | max. 2 osoby 55 € 65 €
Inštruktor IRF 100€ 100€
Poobedný splav 80€ 80€
Cena zahŕňa kompletné vybavenie na splav + dopravu materiálu po splave (možnosť odviesť aj vodákov po dohode)
Späť do obchodu